1435242836_facebook.png
logo rozewicz-motionmale

Obserwuj nas

youtube  facebook

Imię:  

Email:

materiał z festiwalu 2015

Aktualności-2015

TADEUSZ RÓŻEWICZ - INTERPRETACJA I TRANSALACJA. NOWY PROJEKT

Życie i twórzość Tadeusza Różewicza będzie filarem projektu edukacyjnego pt. Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich (przedsięwzięcie o zasięgu powiatowym)

          Przedsięwzięcie realizowane jest w terminie: listopad 2015 – listopad 2016 przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Goethe Institut w Warszawie. Projekt objęty został patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomsko i NTL Radomsko.

         Adresatami podjętej inicjatywy jest młodzież ucząca się języków angielskiego i niemieckiego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego.

Zadania podporządkowane realizacji projektu koncentrować się będą na wdrożeniu w tajniki translacji i doskonaleniu umiejętności interpretacyjno – tłumaczeniowych na różnych płaszczyznach językowych. Młodzież będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i spotkaniach z osobistościami świata literatury. Planujemy, aby o życiu i twórczości Tadeusza Różewicza opowiedzieli pracownicy naukowi AJD w Częstochowie. Tłumacz Bernhard Hartmann, prof. Alois Woldan z Uniwersytetu Wiedeńskiego i dr Ilona Czechowska – pracownik Archiwum Karla Dedeciusa odnieśliby się do recepcji Poety i przybliżyli warsztat tłumacza, poprzez analizę konkretnych utworów.

         Pozyskane umiejętności i wiedza zostaną zaprezentowane podczas konkursów - pierwszym o charakterze interpretacyjno – tłumaczeniowym oraz drugim interpretacyjno - recytatorskim. Nauczyciele naszego powiatu zaproszeni zostaną na konferencję naukową, której tematyka poświecona będzie Tadeuszowi Różewiczowi. Ukoronowaniem działań projektowych będzie prezentacja twórczości Wybitnego Radomszczanina w oryginale i przekładzie na język niemiecki.

Uczestnicząca w projekcie młodzież nie tylko poszerzy swą wiedzę i udoskonali swe umiejętności językowe, ale także zostanie uwrażliwiona na odbiór poezji Tadeusza Różewicza i kunszt translatora.

 

Ramowy harmonogram inicjatyw podejmowanych w ramach przedsięwzięcia:

17 listopada 2015 r. - warsztaty interpretacyjno – tłumaczeniowe dla uczniów szkół gimnazjalnych przygotowane przez młodzież pod opieką nauczycieli I LO w MDK w Radomsku,                        

4 grudnia 2015 r. - warsztaty językowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczniów I LO,

2 lutego 2016 r. - konkurs językowy dla uczniów szkół gimnazjalnych (młodzież współzawodniczyć będzie w zespołach dwuosobowych),

11 marca 2016 r. - warsztaty leksykalno – literackie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczniów I LO,

17 marca 2016 r. - seminarium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które poprowadzi dr Ilona Czechowska w I LO w Radomsku,

kwiecień 2016 r. – „potyczki językowe” dla uczniów szkół podstawowych,

3 czerwca 2016 r. – konferencja, pt. „W hołdzie Tadeuszowi Różewiczowi” dla nauczycieli, którą poprowadzą pracownicy naukowi Akademii im. Jana Długosza w I LO w Radomsku (planowany udział prof. A. Woldana),

październik 2016 r. - konkurs literacko – interpretacyjny - prezentacja twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza w oryginale i w tłumaczeniu na język niemiecki wzbogacona obrazem, tj. pracą plastyczną lub prezentacją multimedialną (młodzież współzawodniczyć będzie w zespołach trzyosobowych),

październik 2016 r. - panel podsumowujący projekt (planowany udział Bernharda Hartmanna).

 

Koordynatorzy projektu:

Iwona Bałazińska

Renata Lőffler

Anna Piotrowska

 

VIDEORELACJA Z FESTIWALU - EDYCJA 2015

 

ETIUDA - DŁUGO WĘDROWAŁEM, ZANIM DOSZEDŁEM DO SIEBIE

Można już oglądać etiudę będącą efektem pracy warsztatowej radomszczańskiej młodzieży  z filmowcami: Pawłem Woldanem i Jerzym Rudzińskim. Młodzież wcielając się w rolę scenarzysty, reżysera, aktora i operatora, wspólnie pracowała nad powstaniem etiudy filmowej inspirowanej twórczością Stanisława Różewicza i hasłem przewodnim festiwalu: „Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie”.

 

PAMIĘTAMY O URODZINACH TADEUSZA RÓŻEWICZA

94 lata temu, 9 października w Radomsku, urodził się Tadeusz Różewicz. Pamięć o wielkim poecie i dramaturgu Miejski Dom Kultury w Radomsku uczcił multimedialną prezentacją znanych fragmentów z utworów Tadeusza Różewicza oraz jego fotografii autorstwa Elżbiety Lempp. Kolaż zdjęć i cytatów został wyświetlony wieczorem, 9 października 2015 r. na fasadzie budynku MDK Radomsko.

 

 

DSC00911 DSC00915 DSC00922

 

KONKURS MAG SŁOWA

Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza do udziału w konkursie "Mag słowa" poświęconym życiu i twórczości Tadeusza Różewicza. Organizatorami konkursu są Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, Dolnośląska Biblioteka Publiczna i Departament Edukacji w ramach programu Młodzi Obywatele Kultury.

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU „MAG SŁOWA”


Szanowni Państwo!
Przekazujemy na Państwa ręce zaproszenie dla uczniów Państwa szkół do udziału w konkursie „Mag słowa” - edycja nr 6 - organizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach programu Młodzi Obywatele Kultury oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną i Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu. Konkurs będzie miejscem przeznaczonym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski pragnących zaprezentować swoją PASJĘ związaną z twórczością Tadeusza Różewicza.
Konkurs realizowany będzie na trzech częściach:

- literackiej

- recytatorskiej

- plastycznej

„Mag słowa” już od sześciu lat pobudza zainteresowanie literaturą świadka koronnego XX i XXI wieku, stwarza szansę sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie, rozszerza wiedzę uczestników o literaturze współczesnej, stając się bardzo często inspiracją dla wyboru przyszłej drogi zawodowej. Udział w naszym konkursie przerywa rutynę codzienności, stwarza możliwość wzięcia udziału w niekonwencjonalnym przedsięwzięciu, które na długo zapada w pamięć jego uczestników, oddzielając to, co tandetne od tego, co wartościowe. Kto raz przeżył udział w konkursie „Mag słowa”, będzie chciał uczestniczyć w kolejnych jego edycjach. Ponadto biorący udział w konkursie uczeń poszerza swoje kompetencje literackie, co z pewnością znajdzie odbicie w szkolnej praktyce – nie tylko na lekcjach języka polskiego. Konkurs jest adresowany do tych młodych ludzi, którzy są zainteresowani nie tylko twórczością noblisty bez Nobla, ale także współczesną literaturą polską. To zarazem forma aktywnego, poprzez tworzenie, uczestnictwa w kulturze, a także sposób na zintegrowanie grupy młodzieży z różnych szkół wokół ciekawego projektu i przećwiczenie wraz z nimi wspólnego działania.
Projekt zrealizowany będzie w trzech etapach:
- do 28 września czekamy na zgłoszenia do części recytatorskiej konkursu oraz na nadesłanie prac związanych z częściami pisarską i plastyczną;

- 9 października w budynku GM nr 13 zorganizowane zostanie przesłuchanie w części recytatorskiej;

- 23 października zaplanowana jest uroczysta gala wręczenia nagród.

Wyrażamy nadzieję, że szósta edycja konkursu „Mag słowa” przyczyni się do popularyzacji pisania i twórczości Tadeusza Różewicza wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Serdecznie zapraszamy - organizatorzy konkursu

 

DO POBRANIA

- zaproszenie

- zgłoszenie

- regulamin

 

WNĘTRZA GÓR - TOMIK JUŻ JEST!

Ukazał się debiutancki tomik poetycki Roberta Feszaka pt. "Wnętrza gór" - laureata VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. J. Różewicza. Tomik jest Nagrodą Główną w Konkursie organizowanym corocznie w ramach Różewicz Open Festiwal. W konkursie wzięło udział 156 uczestników m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bułgarii, Szwajcarii, Azji i Stanów Zjednoczonych. Prace oceniało Jury w składzie Bohdan Zadura, Ireneusz Kaczmarczyk, Dorota Koman.

 

S25C-415070312170

 

O WYSTAWIE W PIŚMIE "KARKONOSZE"

W 14 numerze pisma muzealnego KARKONOSZE, wydawanego przez Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu– instytucję kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ukazała się relacja z wernisażu wystawy fotografii Zbigniewa Kulika pt. „Tadeusz Różewicz – poeta i dramaturg w Karkonoszach” w MDK Radomsko. Otwarcie wystawy odbyło się podczas Różewicz Open Festiwal 2014 z udziałem kuratora Zbigniewa Kulika. Zapraszamy do lektury artykułu.

 

KARKONOSZE

 

PARK RZEŹB PLENEROWYCH W GRANICIE

W parku naprzeciwko Kinemy powstał park rzeźb plenerowych inspirowanych twórczością Tadeusza Różewicza. Rzeźby wykonano w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko. W plenerze uczestniczyło pięciu artystów rzeźbiarzy, którzy wykonali unikatowe rzeźby inspirując się cytatem z "Kartoteki. Kartoteki rozrzuconej" Tadeusza Różewicza "(…) Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie (...)".

Autorzy rzeźb:

Bogdan Wajberg - pracuje na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi w Pracowni Rzeźby. Autor i koordynator międzynarodowych warsztatów i sympozjów studentów i pedagogów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Kurator wystaw krajowych i międzynarodowych. Uczestnik licznych warsztatów i sympozjów w Europie;
Maciej Aleksandrowicz - wykładowca na Wydziale Rzeźby w Pracowni Projektowania Przestrzennego ASP w Warszawie;
Mariusz Burdek - asystent na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
Andrzej Kosowski - Pracownik dydaktyczny na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu;
Marcin Nosko - prowadzi Pracownię Rzeźby w Kamieniu na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

alt alt alt alt alt

 

DZIECIĘCY PROGRAM ARTYSTYCZNY DLA BRACI RÓŻEWICZÓW

17 czerwca 2015 r. wychowankowie z Pogotowia Lekcyjnego pod kierunkiem Haliny Kucharskiej i Anny Szczerbińskiej z ogromnym zaangażowaniem przygotowali program artystyczny nawiązujący do Różewicz Open Festiwal 2015. Dzieci podczas głośnego czytania zmierzyły się z trudną poezją Tadeusza Różewicza, świetnie interpretując jego utwory i przypominając o radomszczańskich korzeniach poety. Czytaniu towarzyszyła multimedialna prezentacja zdjęć przedstawiających rodzinę Braci Różewiczów i radomszczańskie miejsca z nimi związane. Wychowankowie wzbogacili program o wystawę „Bracia Różewiczowie w oczach dzieci z Pogotowia Lekcyjnego” czyli m.in. wystawę prac plastycznych – portretów Janusza, Tadeusza i Stanisława, Galerię filmową Stanisława Różewicza, wystawę zdjęć Rodziny Różewiczów, biogram Tadeusza Różewicza i ekspozycję publikacji: „Poezji” Tadeusza Różewicza, „Było, minęło...” Stanisława Różewicza, „Stanisław Różewicz” Marka Hendrykowskiego i „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. Program odbył się w Świetlicy Pogotowia Lekcyjnego w Radomsku.

DSC 1216 DSC 1231 DSC 1233 DSC 1235 DSC 1242 DSC 1244 DSC 1248 DSC 1250 DSC 1252

 

WARSZTATY FILMOWE Z PAWŁEM WOLDANEM

VII edycji Różewicz Open Festiwal towarzyszyły dwudniowe warsztaty filmowe,które odbyły się 13 i 14 czerwca 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Zajęcia prowadził Paweł Woldan – scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, przy współpracyz Jerzym Rudzińskim – operatorem, montażystą, wykładowcą na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Radomszczańska młodzież poznała najważniejsze etapy produkcji filmowej, sposób doboru środków filmowych i fachową terminologię. Podczas warsztatów, uczestnicy analizowali pod względem technicznym i treściowym fragmenty z polskich filmów dokumentalnych, m.in. zobaczyli kilka filmów Pawła Woldana.

W czasie praktycznych ćwiczeń, młodzież wcielając się w rolę scenarzysty, reżysera, aktora i operatora, wspólnie pracowała nad powstaniem etiudy filmowej inspirowanej twórczością Stanisława Różewicza i hasłem przewodnim festiwalu: „Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie”. Efekty pracy pasjonatów X Muzy już wkrótce będzie można zobaczyć na ekranie Kina Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

 

DSC06018 DSC06021 DSC06030 DSC06036

 

NOWA SZKOŁA FILOZOFICZNA - ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

VII edycję Różewicz Open Festiwal zakończyliśmy 15 czerwca czytaniem performatywnym zatytułowanym NOWA SZKOŁA FILOZOFICZNA reżyserowanym przez Annę Wieczur Bluszcz. Ciekawa konwencja, znakomite aktorstwo Przemysława Bluszcza i oprawa muzyczna wiolonczelistki Katarzyny Kosior uzupełnione efektami multimedialnymi przygotowanymi przez Tomasza Naumiuka i Krzysztofa Pawlika.

Rozważania bohatera o potrzebie bliskości drugiego człowieka, przemijaniu i słabościach sprawiły, że blisko 70 osobowa publiczność w ogromnym skupieniu obejrzała spektakl. Były podziękowania, wzruszenia i rozmowy kuluarowe z wykonawcami.

 

  DSC7921a 1  DSC7923a 1  DSC7925a 1  DSC7929a 1

 
Więcej artykułów…